Rappresentanti dei genitori - Vittorino da Feltre

Rappresentanti dei genitori

RAPPRESENTANTI DI CLASSE
Sez. A: Valentina Tavano 
Sez. B: Francesco Mancusi 
Sez. C: Erika Spennato 
COMITATO MENSA
Sez. A: Alessandro Lauretta
Sez. B: Francesco Mancusi 
Sez. C: Antonio Pavanato